page_banner

Tech Talk

Tech Talk

  • Problemi pri ojačavanju čelične konstrukcije

    U svakodnevnom životu sve je više čeličnih zgrada.Mnoge kuće i fabrike izgrađene su od čeličnih konstrukcija.Ovaj čelik ima karakteristike visoke čvrstoće, male težine, dobre ukupne krutosti i jake deformabilnosti, tako da je posebno pogodan za duge, višespratne i super-h...
    Čitaj više
  • Šta su dobri građevinski proizvodi od čelične konstrukcije?

    Postoji nekoliko parametara koji svjedoče o dobroj čeličnoj konstrukciji proizvoda.1. Dizajner Slijedite visoke standarde dizajna zgrade usklađene s lokalnim standardom i okruženjem u fazi projektovanja.2. Proizvođač je dobio dobru mašinu za proizvodnju, dobar proizvodni proces i vješt proizvod...
    Čitaj više